Kopřivnice

18.04. - 17.05.2019

Od 18. dubna do 17. května 2019 je v Kopřivnici putovní výstava s názvem Brána recyklace, jejímž cílem je poukázat na význam třídění a recyklace odpadů.

Výstava Brána recyklace vznikla v roce 2009 jako přehlídka zajímavých uměleckých děl z odpadového materiálu. Postupem času se však její obsah změnil a nyní jsou zde i recyklované výrobky, se kterými se běžně setkáváme. Na výstavě tak můžete zhlédnout předměty běžné denní potřeby, o kterých většina z nás mnohdy ani netuší, že již prodělávají několikátý recyklační cyklus. V rámci výstavy tak uvidíte, co vše se dá vyrobit ze skla, papíru, plastů nebo nápojového kartonu. Recyklované výrobky jsou všude kolem nás. Ovšem aby prošly materiály procesem recyklace, je třeba je řádně vytřídit. Na výstavě se můžete také na přehledných informačních panelech dozvědět více o správném nakládání s odpady. „Výstava je interaktivní. Lidé si budou moci prohlédnout například koloběh PET lahve a osahat plastové regranuláty, PET vločky nebo grafitový polystyren,“ pozvala na výstavu Lucie Kubalcová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí. Výstava bude k vidění ve vestibulu radnice od 18. dubna do 17. května.

Zpět na výpis aktualit